Το Δ.Σ. του Ραδιοταξί Λαμίας

Το Δ/Σ του ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΛΑΜΙΑΣ είναι επταμελές και αποτελείται απο τους:

Προέδρος ΠAΠAPOYΠAΣ NOTHΣ
Αντιπρόεδρος EΛΛHNAΣ ΓEΩPΓIOΣ
Γραμματέας ΓPHΓOPOΠOYΛOΣ ΠANAΓIΩTHΣ
Ταμίας AKPIBOΣ KΩNΣTANTINOΣ
Μέλος NTOYBAΣ XAPAΛAMΠOΣ
Μέλος MΠOYKAΣ KΩNΣTANTINOΣ
Μέλος TΣIOYMAΣ NIKOΛAOΣ